top of page
 
SLUŽBA REALIZÁCIA

Služba je vhodná pre ľudí, ktorých zaujíma kompletná realizácia interiéru na kľúč. Služba zahŕňa autorský dozor, kontrolné dni, finálne vzorkovanie, nákup produktov a materiálov, koordináciu všetkých prác či skladovanie produktov a materiálov.

Ako vyzerá spolupráca s nami? Radi Vám bližšie predstavíme harmonogram služby REALIZÁCIA:

harmonogram_REALIZACIA-09.png

00

REALIZAČNÝ PROJEKT INTERIÉRU

Nevyhnutnou súčasťou realizácie je spracovanie kompletného realizačného projektu interiéru, na základe ktorého vieme ďalej postupovať.

harmonogram_REALIZACIA-28.png

00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Nevyhnutnou súčasťou realizácie je aj položkový rozpočet, ktorý môžeme začať vypracovávať po ukončení projektu. Položky sa najprv nacenia na hrubo a priebežne sa aktualizujú podľa konkrétnych cenových ponúk od dodávateľov. S klientom konzultujeme položky, ktoré môže komentovať či schvaľovať.

Súčasťou rozpočtu je aj cenová ponuka za službu realizácie a všetky ďalšie potrebné služby spojené s realizáciou (stavebné povolenie a pod.).

harmonogram_REALIZACIA-29.png

01

ZMLUVA O DIELO

Po odsúhlasení rozpočtu sa pripraví zmluva o dielo a všetky dokumenty potrebné pred začatím prác (povolenia a pod.). Plán financovania sa pripravuje pre každý projekt individuálne.

harmonogram_REALIZACIA-30.png

02

FINÁLNE VZORKOVANIE

Zladenie a kontrola fyzických vzoriek navrhnutých produktov a materiálov v priestoroch nášho štúdia, prípadne v samotných predajniach.

harmonogram_REALIZACIA-31.png

03

KOORDINÁCIA / OBHLIADKA

Koordinačné stretnutie hlavných remeselníkov v priestoroch nášho štúdia, následne priamo na stavbe. Prezentácia projektu interiéru a všetkých dôležitých detailov. Čas vyhradený na otázky a vzájomnú koordináciu profesií, upresnenie rozsahu prác a ich časovej náročnosti.

harmonogram_REALIZACIA-32.png

04

ĆASOVÝ PLÁN / HARMONOGRAM

Prezentácia odhadovaného plánu jednotlivých prác, nákupov a dodávok všetkých produktov na stavbu.

harmonogram_REALIZACIA-33.png

05

ZAČIATOK STAVEBNÝCH PRÁC

Po sprístupnení bytu sa začnú realizovať jednotlivé stavebné práce. Koordinácia remeselníkov a kontrola plynulosti a kvality prevedenia prác v zmysle návrhu.

harmonogram_REALIZACIA-34.png

06

MONTÁŽ

Po ukončení stavebných prác sú na miesto stavby doručené všetky nakúpené predmety, ktoré úzko súvisia s montážou nábytku na mieru (spotrebiče a pod.), montážou osvetlenia (svietidlá, žiarovky) či iných atypických prvkov (kovové konštrukcie).

harmonogram_REALIZACIA-35.png

07

DOKONČOVACIE PRÁCE

Po ukončení montáže sú na miesto stavby doručené všetky zvyšné nakúpené produkty - drobný nábytok, doplnky, textílie a dekorácie. Záverečné dekorovanie zahŕňa dodanie vankúšov či kúpeľňových doplnkov na správne miesto.

harmonogram_REALIZACIA-36.png

08

ODOVZDANIE INTERIÉRU

Po dokončení všetkých prác Vám odovzdáme realizovaný interiér na kľúč.

bottom of page