top of page
 
SLUŽBA DIZAJN

Služba je vhodná pre ľudí, ktorých zaujíma komplexný návrh interiéru a presný výber produktov a materiálov. Služba je vytvorená pre ľudí, ktorí potrebujú vizuálne riešenie priestoru (vizualizácie).

Ako vyzerá spolupráca s nami? Radi Vám bližšie predstavíme harmonogram služby DIZAJN:

harmonogram_DIZAJN-01.png

01

CENOVÁ PONUKA

Cenu projektu pripravujeme na základe riešenej plochy (m²).
Nezáväznú cenovú ponuku Vám radi pripravíme, a to na základe vyplneného FORMULÁRU.

harmonogram_DIZAJN-10.png

02

ZAMERANIE A OBHLIADKA

Po odsúhlasení cenovej ponuky a uhradení 50% zálohy si dohodneme stretnutie na mieste stavby. Pred začatím prác na samotnom návrhu si riešený priestor zameriame a obhliadneme. V prípade novostavieb, kedy nie je možná obhliadka, je alternatívou práca s projektovou dokumentáciou stavby.

V takomto prípade je však potrebná kontrola rozmerov a presné zameranie pred samotnou realizáciou interiéru.

harmonogram_DIZAJN-11.png

03

ÚVODNÉ STRETNUTIE

Po zameraní a obhliadke si dohodneme osobné stretnutie v priestoroch nášho štúdia, na ktorom si spoločne prejdeme požiadavky na funkčné, materiálové a farebné riešenia, a to na základe:

01 / vyplneného FORMULÁRU

02 / dodaných INŠPIRAČNÝCH OBRÁZKOV

03 / zameraného PÔDORYSU

 

Tieto informácie sú nevyhnutné, slúžia ako odrazový mostík pri navrhovaní. Sú kľúčové pre komfortnú spoluprácu a spokojnosť s výsledným návrhom.​

harmonogram_DIZAJN-12.png

04

DISPOSTYLE

Funkčný a materiálový koncept prezentovaný pomocou 2D a 3D prezentácie. Návrh dispozičného rozmiestnenia základných prvkov interiéru - nábytok na mieru, mobiliár, textílie a pod. - v kombinácii s nami vybranými inšpiračnými obrázkami, ktoré presne definujú funkčné a materiálové riešenie v jednom dizajnovom návrhu. Obrázky nápadov a riešení, ktoré je možné použiť vo Vašom priestore.

 

V prípade rekonštrukcie bytu/domu alebo všeobecne v prípade nefunkčnej dispozície, je potrebná aj dispozičná úprava - nové pôdorysné riešenie - ktoré rieši problémové momenty a prináša návrh na mieru Vašim priestorovým požiadavkám.

harmonogram_DIZAJN-13.png

05

ÚPRAVA DISPOSTYLE

Na základe prezentácie dispostyle a spoločnej konzultácie, požadované úpravy zapracujeme do návrhu, ktorý následne znovu prezentujeme.

harmonogram_DIZAJN-14.png

06

DIZAJN

Po odsúhlasení dispostyle, všetky požiadavky spracujeme do 3D návrhu Vášho interiéru, ktorý prezentujeme prostredníctvom 360° prezentácie, prípadne doplnkových fotorealistických vizualizácii.

 

Simulácia znázorňuje komplexné riešenie interiéru - navrhované funkčné a materiálové riešenia, polohu zariaďovacích prvkov, navrhnutý nábytok na mieru či dizajn osvetlenia, a to v 3D priestore.

Dizajn interiéru prezentujeme na osobnom stretnutí v priestoroch nášho štúdia, kde Vám jednotlivé riešenia zdôvodňujeme a následne konzultujeme. Súčasťou prezentácie je aj ukážka základných použitých materiálov pomocou vzoriek (nábytok na mieru, dlažba, podlaha, a pod.).

harmonogram_DIZAJN-15.png

07

ÚPRAVA DIZAJNU

Na základe prezentácie dizajnu a spoločnej konzultácie, požadované úpravy zapracujeme do návrhu, ktorý následne znovu prezentujeme.​​

harmonogram_DIZAJN-16.png

08

ODOVZDANIE DIZAJNU

Projekt interiéru odovzdávame v digitálnej podobe. Po prevzatí projektu sa uhradí faktúra vo výške zvyšných 50% z dohodnutej ceny služby.

 

Súčasťou projektu sú fotorealistické vizualizácie a výpis produktov a materiálov.

bottom of page