top of page
000_infocentrum (1)_LR.jpg
 
INTERIÉR INFOCENTRA PRE TURISTOV

 

Redesign turistického informačného centra, ktoré sídli v budove Starej radnice na Hlavnej 59 v Košiciach.

ZADANIE: Chceme vytvoriť moderné, bezberiérové infocentrum, ktorého design musí súvisieť s súčasnou prezentáciou mesta Košice. Vizuálne sa nemá sa jednať len o "obchod so suvenírmi", ale o štýlový priestor, ktorý bude prezentovať mesto, ako pulzujúce, kultúrne a kreatívne.

 
Základné informácie


Druh projektu:

Zariadenie holopriestoru nábytkom bez stavebných úprav

 

Celková plocha: 142 m²

Status projektu: projekt interiéru
Miesto projektu: Hlavná 59, Košice
Projekt: máj 2020

Vyhlasovateľ:
Košice - Turizmus
Hlavná 59, 040 01, Košice, SR

Autor návrhu:
Ing. arch. Michaela Borodáčová

Ing. arch. Alexandra Motyľ

Peter Nestor

 
ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE
ARCH. RIEŠENIE
Koncept

 

Základným prvkom pre tvorbu interiéru sa stal OBLÚK - základný prvok architektúry, ktorý je pre tento priestor vlastný a charakteristický - a jeho  abstrahované formy. Oblúk môžeme nájsť napríklad na existujúcich klenbách v každej z miestností, či fasádnych oknách, ktoré sú hlavným spojítkom Infocentra s vonkajším svetom a návštevníkom.

000_infocentrum (6)_LR.jpg
 
Tradícia a hmoty

 

Zároveň, slovenská kultúra sa častokrát spája s rezbárstvom a činnosťou opracovania dreva do rôznych podôb, tvarov a funkcií. Krásne remeslo, ktoré sme sa rozhodli podčiarknuť a pretaviť do súčasného interiérového dizajnu. Ohýbané drevené platne, ktoré na stenách pôsobia ako načaté dielo rezbára - akési hobliny - v priestore vytvárajú základný výstavný priestor.

Druhým miestnom k vystaveniu suvenírov sú k dispozícii voľne stojace zľahka opracované kusy dreva - drevené pne - umiestnené v strede miestnosti a centre pozornosti. Extra úložný priestor sme vytvorili kontrastnými kubickými bielymi hmotami, ktoré na seba pútajú minimálnu pozornosť. V rovnakom duchu sú navrhované aj zbytkové materiály v interiéri, ako steny, podlahy, svietidlá či infografifiky, ktoré sa nesú v konzervatívnom duchu a čierno-bielej farebnej škály.

000_infocentrum (15)_LR.jpg
 
DISPOZIČNÉ RIEŠENIE
DISPO. RIEŠENIE
Predajná časť

 

Pôdorys sme rozdelili na 3 základné funkčné časti - predajnú, informačnú a prezentačnú. Predajná časť ponúka množstvo úložného priestoru viacerých charakterov, podľa druhu ponúkaného produktu. Je miestnom materiálnych darčekov, kníh, oblečenia a produktov, ktoré si návštevník môže priniesť so sebou domov. Súčasťou je informačný pult so zázemím zamestnanca.

000_infocentrum (1)_LR.jpg
 
Informačná časť

 

Informačná časť je miestnosť plná tipov na zážitky ako sú jedlo, zábava, história či výlety do prírody, ktoré sú usporiadané do samostatných celkov. Návštevník sa môže dočítať informácie z viacerých letákov podľa vlastného záujmu. Jedna zo stien je miestom pre letáky z vonku.

000_infocentrum (7)_LR.jpg
 
Prezentačná časť

 

Prezentačná alebo edukačno-reprezentatívna časť je kontrastná tmavá miestnosť bez okien, určená na prezentácie mesta Košice či Slovenska. Súčasťou návrhu sú stále expozície v podobe voľne inštalovaného plátna potlačeného najzaujímavejšími informáciami zo Slovenska i Košíc, zároveň plátno a premietacia technika určené pre všetky dočasné prezentácie a diania.

Slúži aj ako miesto prijímania zahraničných hostí, delegácie či meeting point, teda miesto stretávania za rôznym účelom. Rozsiahly počet voľných taburetov
dovoľuje mnohé kompozície uloženia, a to podľa potreby danej udalosti. Priamym napojením je aj úložňa batožiny.

000_infocentrum (11)_LR.jpg
 
INFORMAČNÝ SYSTÉM
INFO. SYSTÉM
Grafická identita

 

Súčasťou návrhu sú mnohé textové značky, ktoré pomáhajú návštevníkovi v intuitívnej orientácii v priestore. Vo vstupnej časti narazí na názov I AM FROM, ktorý ho vyzýva ku vyznačeniu svojho miesta pôvodu na mape.

000_infocentrum (9)_LR.jpg

.

000_infocentrum (10)_LR.jpg
 
Vitaj turista!

 

Informačný pult zase vyzýva návštevníka ku akejkoľvek interakcii so zamestnancom, a to vďaka výzve HELLO.
V časti informačnej mu pomáhaj v jednoduchej orientácii ponúkaných zážitkových, gastronomických či iných služieb, a to vďaka kľúčovým slovám ako #NATURE, #DAYTRIPS, #EVENTS, či špeciálna sekcia #HIGHLIGHTS. Opiera sa o súčasné symboly - hashtags - reprezentujúce kľúčové slová myšlienky.

000_infocentrum (4)_LR.jpg
INFO. PÚTAČ
 
INFORMAČNÝ PÚTAČ
Pozvanie do vnútra

 

Vzhľadom na polohu v historickom centre mesta a svojim charakterom snaží pôsobiť nerušene a s rešpektom. Tvar pútača je, tak ako v interiéri, inšpirovaný základným prvkom architektúry Infocentra - oblúkom. Dimenzie tohto objektu umožňujú okoloidúcemu tento priestor navštíviť - vkročiť dovnútra a prečítať si základné informácie a vďaka QR kódu získať prístup k tým rozšíreným.

000_infocentrum (14)_LR.jpg

.

000_infocentrum (13)_LR.jpg
 
Informácie na dosah

Čierno-biele prevedenie pôsobí stroho, minimalisticky a nerušene. Svojím charakterom sa snaží neprispievať k tvorbe vizuálneho smogu v meste. Pútač predstavuje pomyselné pokračovanie interiéru. Je možné ho pozorovať priamym priehľadom z interiéru na osi informačnej miestnosti.


Panel udalostí alebo priestor vyhradený dočasným informačným plagátom sa nachádza v časti vstupnej brány. Oba objekty na seba vzájomne reagujú
a komunikujú. Pútač i panel udalostí spĺňajú funkciu nie len informačnú, ale hlavne orientačnú. Intuitívne priťahujú návštevníka smerom do brány, dvora
a vlastného objektu Infocentra.
 

REDESIGN INFOCENTRA PRE TURISTOV_MP STUD
 
ODDYCHOVÁ ZÓNA
ODDYCHOVÁ ZÓNA
Koncept

 

Priestor dvora predstavuje exteriérovú zónu pre návštevníkov, a preto sme sa jeho charakter rozhodli formovať obdobným spôsobom ako samotný interiér. Oblé tvary voľne usporiadaných objektov v strede dvora a kontrastné strohé kubické hmoty po jeho stranách.

 

Ide o kombináciu lavičiek na sedenie a exteriérových kvetináčov s málo náročnými stromami a zeleňou. Prítomnosť zelene v tomto nádvorí je podľa nášho názoru kľúčovým vkladom. V druhom rade sa jedná o vytvorenie priestoru na sedenie, v ktorom by návštevník mal chuť tráviť čas osamote alebo v skupinách. Kompozičné usporiadanie prvkov ponúka možnosti ako pre jednu, tak i druhú cieľovú skupinu.
 

REDESIGN INFOCENTRA PRE TURISTOV_MP STUD
bottom of page