top of page
stone obyvacka 2.jpg
 
INTERIÉR

 

Tak, ako vo svete architektúry, i v invertnom svete interiéru sme presvedčení tvoriť minimalisticky, vo viere pre funkčný, ale zároveň tak dôležitý esteticky príjemný priestor. Tým správnym postojom je možné vytvoriť interiér, ktorý reaguje na presné potreby užívateľa, a tak priamo odráža jeho žiadúce farebné, objemové či dispozičné danosti. ​

Ponúkame servis poradenstva, vypracovania projektu interiéru a všetkých podkladov potrebných pre jeho realizáciu.

bottom of page