INTERIÉR

 

Tak, ako vo svete architektúry, i v invertnom svete interiéru sme presvedčení tvoriť minimalisticky, vo viere pre funkčný, ale zároveň tak dôležitý esteticky príjemný priestor. Tým správnym postojom je možné vytvoriť interiér, ktorý reaguje na presné potreby užívateľa, a tak priamo odráža jeho žiadúce farebné, objemové či dispozičné danosti. ​

Ponúkame servis poradenstva, vypracovania interiérovej štúdie a všetkých podkladov potrebných pre jeho realizáciu.

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Pinterest Icon

Copyright © 2021 by MP studio

                +421 918 711 483          |          MP studio, Letná 27, Košice         |          mpstudio@mpstudio.co