top of page
 
DOPLNKOVÉ SLUŽBY

V prípade, ak ste medzi našimi ponúkanými službami nenašli takú, ktorá by vyriešila Váš problém, skúste si prečítať viac o našich doplnkových službách, ktoré vznikli na základe opakujúceho sa dopytu zo strany našich klientov. V mnohých prípadoch sa stali vhodným riešením v situácii, kedy napríklad nebol dostatočný čas na návrh celého interiéru alebo interiér už bol z veľkej časti zariadený - poradenstvo. Prípadne aj v situácii, keď si klient realizáciu vzal do vlastných rúk, no záležalo mu na dosahovaní detailov v takom rozsahu, akom sme ich navrhli - autorský dozor.

Ako vyzerá spolupráca s nami? Radi Vám bližšie predstavíme jednotlivé DOPLNKOVÉ SLUŽBY:

harmonogram_INE-09.png

//

PORADENSTVO

Služba vhodná pre ľudí, ktorí majú rôznorodé otázky a problémy týkajúce sa riešenia a zariadenia interiéru. Na základe našich skúsenosti vyjadrujeme stanoviská k jednotlivým situáciám a spoločne konzultujeme možné riešenia.

 

Služba je vytvorená na pomoc najmä ľuďom, ktorí nepotrebujú komplexné riešenie alebo nevyhovuje im ani jedna z ponúkaných komplexných služieb.


V prípade záujmu je možné stretnutie na mieste stavby alebo v našich priestoroch štúdia, kde výhodou môže byť vzorkovňa mnohých materiálov. Výjazdy na miesto stavby v rámci Košíc sú bez príplatku (pri projektoch mimo Košíc sú účtované k cene poradenstva cestovné náklady + 0,5€/km ako aj čas strávený na ceste).

Radi by sme Vás upozornili, že súčasťou služby PORADENSTVO nie je

žiadna vizuálna ani výkresová dokumentácia.

harmonogram_INE-07.png

//

AUTORSKÝ DOZOR

Služba slúži pre ľudí, ktorí si u nás nechali vypracovať službu PROJEKT a následne sa rozhodli realizovať interiér vo vlastnej réžii. Napriek dostatočne spracovanej výkresovej dokumentácii môžu vždy vzniknúť mnohé otázky ohľadom nových detailov, alternatív, problematických momentov či riešenia nevyhnutných zmien, a preto je vždy prínosné ostať v kontakte s autorom dizajnu. Na základe našich skúsenosti vyjadrujeme stanoviská k jednotlivým situáciám a spoločne konzultujeme možné riešenia.


V prípade záujmu je možné stretnutie v našich priestoroch štúdia alebo priamo na mieste stavby, kde si môžeme detaily prekonzultovať s jednotlivými remeselníkmi, prípadne konzultovať telefonicky. Výjazdy na miesto stavby v rámci Košíc sú bez príplatku (pri projektoch mimo Košíc sú účtované k cene poradenstva cestovné náklady + 0,5€/km ako aj čas strávený na ceste).

Radi by sme Vás upozornili, že súčasťou služby AUTORSKÝ DOZOR nie je

žiadna vizuálna ani výkresová dokumentácia.

harmonogram_INE-08.png

//

OSTATNÉ SLUŽBY

Služba je vytvorená na pomoc ľuďom, ktorým nevyhovuje ani jedna z ponúkaných služieb. V prípade záujmu sa dohodneme na presnom znení zadania a vzhľadom nato pripravujeme jednotlivé časti. Práca je hodnotená od času stráveného na danej úlohe.

harmonogram_INE-10.png

//

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Služba slúži pre ľudí, ktorí si u nás nechali vypracovať službu PROJEKT a radi by získali bližšiu finančnú predstavu o navrhnutom interiéri. Položkový rozpočet predstavuje súhrn všetkých prác, materiálov a produktov, ich jednotkové ceny a výsledné sumy. Rozpočet zároveň obsahuje ceny všetkých potrebných plánovaných výdavkov projektu.

 

Službu je možné si objednať k balíku PROJEKT a je nevyhnutnou súčasťou v prípade záujmu o službu REALIZÁCIA.

PORADENSTVO
AUTORSKÝ DOZOR
OSTATNÉ SLUŽBY
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
bottom of page