ARCHITEKTÚRA

 

Záleží nám na našom prostredí, na jeho vzhľade, funkčnosti i ochrane. Tým správnym architektonickým postojom je možné vytvoriť priestor, ktorý svojim užívateľom pomáha v každodenných aktivitách, a to vďaka svojej premyslenej organizovanej dispozícii, či vhodne zvolenému materiálu. 

Ponúkame servis poradenstva, vypracovania architektonickej štúdie, projektu pre stavebné povolenie, realizačného projektu.

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Pinterest Icon

Copyright © 2021 by MP studio

                +421 918 711 483          |          MP studio, Letná 27, Košice         |          mpstudio@mpstudio.co